Perspektive kočevskih gozdov

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

V petek, 30. 11., je Kočevje obiskal minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Obiskal je podjetje Snežnik d.d., ki je v večinski lasti države, seznanil pa se je tudi z občinskim projektom kogeneracije. V Turistično informativnem centru pa je na okrogli mizi z udeleženci spregovoril o potencialih, ki jih ima kočevska lesnopredelovalna industrija, stanju v občini Kočevje ter državnem Akcijskem programu »Les je lep«. Poleg ministra so bili na okrogli mizi prisotni Robert Režonja, vodja sektorja za gozdarstvo, Ivo Trošt, direktor Zavoda za gozdove, ter lokalni akterji lesnopredelovalne industrije.

Učinkovita raba energije

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Gospodarstvo

Ukrepov za zmanjševanje stroškov ogrevanja in električne energije je vedno več. Ovira pri izbiri je največkrat visok začetni vložek. V pripravi so celo standardi za plus energijske hiše, ki bodo samozadostne in bodo energijo tudi oddajale v omrežje.

Finančne spodbude delodajalcem za zaposlovanje

, . objavljeno v Gospodarstvo

Brezposelne osebe, neaktivno prebivalstvo in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, se lahko vključijo v praktične delavnice z namenom spodbujanja aktivnega iskanja zaposlitve in vključitve na trg dela. Od začetka izvajanja projekta do konca meseca junija je bilo v usposabljanje vključenih okoli 250 oseb. Okoli 100 do 150 oseb pa mesečno obišče Infotočko Pokolpja, kjer je na voljo tehnična podpora, individualna pomoč in informacije v zvezi z aktualnimi ukrepi. V okviru sredstev, ki jih je Zavod za zaposlovanje pridobil na razpisu Evropskega socialnega sklada, so na voljo tudi ukrepi za delodajalce, s katerimi želijo povečati sodelovanje in ustvariti boljše okolje za zaposlovanje.

Ostale novice tega tedna