Na tapeti: Uspešnost v programu Pokolpje

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Gospodarstvo

Na tiskovni konferenci v petek, 2. 9. 2011, je kočevski župan spregovoril o uspešnosti kočevskih podjetij na Javnem razpisu za spodbujanje konkurenčnosti in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju, predvidenem rebalansu proračuna Občine Kočevje in posledicah, ki jih bo imel prihajajoči rebalans državnega proračuna za Kočevsko.

 

Vrednost programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja je 20 milijonov evrov v obdobju šestih let (2011-2016), namenjen pa je sedmim občinam: Kočevju, Loškemu Potoku, Osilnici in Kostelu ter Črnomlju, Semiču in Metliki. Na razpisu za letošnje in prihodnje leto je bilo uspešnih 12 podjetij iz Kočevja in po eno iz Loškega Potoka in Osilnice, ki si bodo sredstva v vrednosti 5 milijonov evrov razdelile s štiriindvajsetimi podjetji iz Bele Krajine. Kočevski župan je razpis opisal kot sorazmerno uspešen, a razlika v pridobljenih sredstvih kaže, da so se belokranjski kandidati prijavljali z bolj ambicioznimi in dražjimi projekti, saj bo širša kočevska regija od skupnih petih deležna le 1,4 milijona evrov. Pokolpje bo tako ustvarilo novih 200 delovnih mest, od tega 81 v Kočevju.

Župan je spregovoril tudi o rebalansu proračuna občine, ki je potreben zaradi nove investicije v Domu starejših občanov Kočevje - ta bo pridobil enoto za stanovalce z demenco - in izrazil skrb zaradi posledic, ki jih bo imel rebalans državnega proračuna za lokalno samoupravo in financiranje občin, saj so, kot je dejal, občine edini preostali investitorji v Sloveniji.

 

Ostale novice tega tedna