15. redna seja OS Kočevje - posnetek

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seja1503

Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje druga obravnava (dopolnjeni predlog). Predlog za imenovanje enega člana -predstavnika občine Kočevje v Nadzorni svet družbe Komunala Kočevje. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta jugovzhodne  Slovenije- prva obravnava. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v

 najem - skrajšan postopek. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov. Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kočevski mladinski center«- skrajšan postopek. Odlok o posebni in podrejeni rabi  javnih površin- prva obravnava. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Kočevje za leto 2011. Informacija župana. Vprašanja in pobude. Razno

 

Opomba:Zaradi tehničnih težav manjka 20 minut seje. 

 

 

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki