14. redna seja OS Kočevje - posnetek

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seji

Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 1.2.2012 in nadaljevanja 13. redne seje z dne 20.2.2012, sklep o imenovanju članov sveta Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Pokolpje, predlog Sklepa o predlogu za imenovanje treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet območne izpostave JSKD, predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2012, razprava o Domu starejših občanov, odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje – prva obravnava.

 

 

 

 

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki