15. redna seja OS Kočevje - posnetek

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seja1503

Poročilo o delu Policijske postaje Kočevje. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje druga obravnava (dopolnjeni predlog). Predlog za imenovanje enega člana -predstavnika občine Kočevje v Nadzorni svet družbe Komunala Kočevje. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta jugovzhodne  Slovenije- prva obravnava. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti občine Kočevje v

8. redne seje OS Kočevje-posnetek

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

tv.150

8.redna seja OS Kočevje

Dnevni red seje - Poziv županu Vladimirju Prebiliču, da odstopi od izjave, ki Kočevju preprečuje železniško povezavo z Ljubljano in rebalans proračuna za leto 2011. Seja je sklicana na zahtevo svetniške skupine SD

 

14. redna seja OS Kočevje - posnetek

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seji

Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 1.2.2012 in nadaljevanja 13. redne seje z dne 20.2.2012, sklep o imenovanju članov sveta Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Pokolpje, predlog Sklepa o predlogu za imenovanje treh članov – predstavnikov Občine Kočevje v Svet območne izpostave JSKD, predlog Proračuna Občine Kočevje za leto 2012, razprava o Domu starejših občanov, odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje – prva obravnava.

12. redna seja OS Kočevje - posnetek

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seja150Svetniki občinskega sveta so na zadnji letošnji redni seji razpravljali kar o štirinajstih točkah dnevnega reda, a je bila seja po štirih urah prekinjena na začetku obravnave proračuna za leto 2012. Potek celotne seje si lahko ogledate na posnetku.

 

13.redna seja OS Kočevje - Posnetek nadaljevanja

Avtor TV Kočevje , . objavljeno v Seje občinskega sveta

seja150V nadaljevanju 13. seje so občinski svetniki nadaljevali z 8. točko dnevnega reda, razrešitvami in imenovanji predstavnikov Občine Kočevje v javnih zavodih. Svetniki so bili seznanjeni z novim sklepom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, razprava pa se je nadaljevala pri Poročilu o izkoriščanju občinskih gozdov.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki