Občina Obnovi milijon, ministrstvo še neodločeno

, . objavljeno v Politika in občina

Služba za informiranje nas je obvestila, da je Občina 30. decembra s podjetjem Obnova, ki je bilo izbrano na razpisu kot najugodnejši ponudnik, podpisala pogodbo o sanaciji Osnovne šole Stara Cerkev. Pogodbo za svoj delež od 2.085.519,63 EUR, kolikor je predračunska vrednost za rekonstrukcijo pogorele šole v Stari Cerkvi, je župan podpisal, čeprav Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ni potrdilo višine sofinanciranja . s tem pa je zagotovljena zgolj slaba polovica gradbenih del. Pogodbena vrednost znaša 2.085.519,63 EUR z vključenim d.d.v. Kdaj se bodo dela resnično začela, ni znano, saj kljub obljubam, gradbincev v Stari Cerkvi še ni. Učenci na šoli, kjer poteka pouk v nadomestnih učilnicah, med drugim tudi v gasilnem domu in župnišču, pa so doslej z zaskrbljenostjo in razočaranjem spremljali razvoj priprav za sanacijo, saj se pol leta po požaru dela še niso pričela.

Občinski redar nezakonito izrekal kazni

Avtor Jure Bradeško , . objavljeno v Politika in občina

Okrajno sodišče v Kočevju je na pritožbo občana, ki ga je občinski redar kaznoval za prometni prekršek odločilo, da redar ni deloval zakonito in je ukrep razveljavilo. Sodišče je kot razlog navedlo nesprejetje programa varnosti, ki bi ga Občina morala sprejeti že do 1. januarja 2009. Direktorico občinske uprave smo vprašali, kaj bo z ostalimi izrečenimi globami. Zanimalo nas je tudi, kako je z odgovornostjo v tem primeru ter kako bo redarstvo delovalo v bodoče.

Zelena luč za obnovo šole

Avtor Jure Bradeško , . objavljeno v Politika in občina

Čeprav na pogorišču Osnovne šole v Stari Cerkvi še vedno ni gradbincev, bo morda kmalu drugače. Kočevski svetniki so se namreč na izredni seji zmogli poenotiti do te mere, da so potrdili investicijski program za gradnjo pogorelega dela šole v Stari Cerkvi. Obnova in nadomestna gradnja bo stala skoraj 2,5 milijona evrov, dela pa bodo po predvidevanjih končana maja prihodnje leto. 

Ostale novice tega tedna