»Učinek razvojnega centra je minimalen«

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Na 25. redni seji je občinski svetnik Janko Veber iz vrst Socialnih demokratov načel vprašanje smotrnosti in učinkovitosti Razvojnega centra Kočevje-Ribnica. Po njegovem mnenju Razvojni center ne upravičuje občinskega financiranja, saj naj bi bil njegov doprinos h gospodarstvu nikakršen. Direktorica Razvojnega centra Milena Glavač se z očitki ne strinja.

»Učinek razvojnega centra je minimalen« 

»Razvojni center ne opravlja svoje naloge in zato je treba čimprej stopiti iz lastništva,« je smotrnost Razvojnega centra Kočevje-Ribnica (RC), katerega soustanoviteljica je tudi Občina Kočevje, komentiral Janko Veber. Nadalje Veber zatrjuje, da RC ne vodi evidence o poslovanju naših podjetij, saj se je v preteklem zvrstilo več stečajev, na katere nihče ni reagiral.

Po Vebrovem mnenju Kočevje inštitucijo, ki spodbuja gospodarstvo, že ima. Podjetniški inkubator Kočevje (PIK) je že pokazal konkretne rezultate in prinesel nova delovna mesta. PIK je tudi v stoodstotni lasti Občine Kočevje in ga je možno financirati iz državnega proračuna skozi program Pokolpja.

»Izstop iz Razvojnega centra bi povzročil dolgoročno škodo«

Vprašanje izstopa občine Kočevje je bilo obravnavano na skupščini Razvojnega centra Kočevje-Ribnica. Skupna ugotovitev predstavnikov vseh občin je bila, da bi bil izstop škodljiv za občino Kočevje, saj bi s tem nastala dolgoročna škoda. V primeri izstopa bi ostali družbeniki zahtevali, da se občino Kočevje izloči iz vseh projektov, ki se vodijo prek RC, kar bi predstavljalo neposredno škodo za podjetnike in ostalih nosilce razvojnih projektov, predvsem razvoja podeželja. Občina Kočevje je bila namreč v zadnjem obdobju zelo intenzivna pri prijavljanju projektov.

Direktorica RC Milena Glavač se je z očitki o delovanju RC seznanila prek občinskega revizijskega poročila, a pravi, da so njegove navedbe napačne. Pisec poročila Razvojnega centra tudi ni kontaktiral za dodatne informacije. Čudi jo tudi, da se revizijsko poročilo spušča v program njihovega dela ter primerja PIK ter RC in dvomi o smiselnosti financiranja obeh, saj je občina ustanovila zavod PIK pred tremi leti, RC pa na tem območju deluje že enajst let.

Na očitke o majhnem številu opravljenih ur Milena Glavač odgovarja, da RC občini zaračunava le del njihovih aktivnosti, kar znaša eno tretjino njihovih prihodkov, ostale prihodke mora pridobivati iz ostalih virov. Prav tako se ne strinja z očitkom, da nobeden od dveh gospodarskih subjektov (RC in PIK) ne spremlja gospodarskih gibanj v občini. RC že leta spremlja gospodarsko situacijo v občini, vsako leto z gospodarsko zbornico tudi javno predstavlja te rezultate.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki