Nove gradnje in novo zadolževanje

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Zaradi obsežnih gradbenih projektov, ki se bodo nadaljevali tudi v letu 2014, je občinska uprava pripravila proračun za naslednji dve leti, a dveinpolurna razprava za sprejem proračuna ni bila dovolj. Opozicija je bila skeptična tudi do načrtovanega zadolževanja.

Do velikih gradbenih projektov z zadolževanjem

»Zdi se, da smo ujetniki velikih gradbenih projektov,« je obseg velikih gradbenih investicij v proračunu komentiral Igor Mihelič (Moja Kočevska). Delež proračuna, namenjen novogradnjam, obnovam ter nakupom zemljišč, se je zadnjih dveh letih vsako leto podvojil, tako da letošnja investicijska vlaganja, ki jih bo vodila občinska uprava, znašajo 12,6 milijonov evrov.

Načrtovani projekti presegajo prihodkovne zmožnosti občine, tako da letošnji proračun, ki znaša 23,7 milijonov evrov, načrtuje zadolževanje v višini kar 3,8 milijonov. »To ni proračun, ki bi Kočevje popeljal iz recesije,« je poudaril samostojni svetnik Marko Vizjak.

Stroške gradnje cest, mostov in vzdrževanja občina v naslednjem letu ocenjuje na 3,4 milijona evrov, postavka varovanja okolja in naravne dediščine, ki vključuje tudi kohezivni projekt čiščenja in odvajanja odpadne vode ter izgradnjo kanalizacijskega omrežja Dolga Vas–Livold , pa kar pet milijonov. 1,3 milijonov evrov bo namenjeno obnovi mestnega jedra, 1,7 milijonov dograjevanju Doma starejših občanov, občina načrtuje tudi obnovo kinodvorane.

Župan in člani Moje Kočevske so zopet opozorili na denar, ki ga je v letih uspešnega poslovanja prislužila Lekarna Kočevje. Občinski svet je februarja zavrnil spremembo odloka, s katerim bi občina dostopala do dobrega milijona evrov. Marko Vizjak je ponovil očitke opozicije, da bi morala biti ta sredstva namenjena zdravstvu, Konrad Lampe pa opozoril na absurdno situacijo, da občina Kočevje ne more dostopati do sredstev javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je.

Svetniki so nadaljnjo vsebinsko razpravo o proračunu premaknili na naslednjo sejo ter zahtevali natančnejše podatke o nameravanem zadolževanje ter revizijo dosedanjega dela.

Brez potrditve tudi nekateri ostali odloki

Občinski svet je na naslednjo sejo prestavil tudi Novelacijo investicijskega programa kanalizacijskega omrežja Dolga Vas-Livold, katerega vrednost se je povečala za dvajset odstokov na 2.298.000 € brez DDV. Glavna razloga za povečanje cene sta bila umik državnega soglasja, da bi kanalizacija potekala po državnih cestah, in slaba ocena težavnosti terena. Zakaj pri sofinanciranju projekta ne sodeluje tudi država, je zanimalo Janka Vebra (SD), skupaj s svetnikom Vizjakom pa sta zahtevala tudi natančnejše podatke o zvišanjih cen in zneskih dodatnih del.

Potrditve prav tako ni dobil Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Gorenje SV«, saj po mnenju Janka Vebra zaradi vpletenosti zaposlenih v občinski upravi pri prodaji obstaja sum korupcije, občinski svet bi zato moral počakati na mnenje protikorupcijske komisije. Kljub zatrjevanju direktorice občinske uprave Marte Briški, da je bila prodaja zaradi istih sumov ponovljena, je občinski svet drugo obravnavo zavrnil.

KVIAZ z novo članico

Drugo potrditev je prejel ustanovni odlok o skupni medobčinski redarski službi – MIR. Občinski svet je z glasovanjem izbral Alenko Bunderla za predstavnico Občine Kočevje v svetu Centra za socialno delo ter podal pozitivno mnenje kandidatki ravnateljice Vrtca Kočevje, Ireni Robič. Na pobudo Zlatka Ficka je izglasoval tudi nadomestnega člana KVIAZA, ki je po izključitvi Davora Štamflja deloval v šestčlanski postavi. Nova članica je odslej Alenka Jelenovič iz SNS.

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki