"Se ne strinjamo"

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Odnosi med svetniškimi skupinami Občinskega sveta Kočevje so dobili nov zaplet. Če se površnemu opazovalcu včasih zazdi, da se občinski svet strinja samo v tem, da se ne strinja, je sedaj videti, da se ne strinjajo niti v tem, da se strinjajo. Nov zasuk v (ne)skladnosti svetnikov je doprineslo poročilo sestanka vodij svetniških skupin in samostojnih svetnikov pri županu, ki ga je medijem posredoval Zlatko Ficko.

V razgovoru, ki je potekal pri županu 8. 10., so prisotni podali svoja mnenja o delu občinskega sveta in predloge k reševanju napetih razmer. Pobudnik srečanja Zlatko Ficko (Zares) je dan kasneje medijem razposlal sporočilo, v katerem je navedel zaključke srečanja.

V poročilu navaja, da je po mnenju sodelujočih občinski svet doslej deloval dobro, a je potreben temeljit pregled dela. Premalo se ukvarja z rešitvami na področju gospodarstva, zlasti ohranjanju in zagotavljanju delovnih mest. Svojega dela naj ne bi zadovoljivo opravljala tudi matična telesa občinskega sveta – odbori.

Kritika je letela tudi na delo občinske uprave: seje naj bi bile slabo pripravljene in predolge, gradivo naj bi bilo pomanjkljivo, slabo in nepravočasno pripravljeno.

Trn v peti pa je tudi poročanje medijev. Sporočilo navaja, da so ti neobjektivni, pristranski in nespodobni, tudi žaljivi.

A sestanek, s katerim bi presegli razlike in dosegli soglasje, le ni dosegel svojega namena. Dan kasneje so se na poročilo sestanka odzvali svetniki liste Moja Kočevska. Po njihovem mnenju je »g. Zlatko Ficko grobo izrabil zaupanje, saj njegova izjava, sicer neusklajena z ostalimi svetniki v ničemer ne pripomore k boljšemu sodelovanju med svetniki.«

Po njihovem mnenju nikakor ne drži, da je občinski svet doslej dobro opravljal svoje delo, saj drugače ne bi prišlo do takih nesoglasij in iskanja rešitev ter mnogih novinarskih konferenc. Ne strinjajo se tudi s kritiko občinske uprave, saj so seje dobro pripravljene, gradivo ustrezno in objavljeno v zakonitih rokih.

Tudi ne morejo pritrditi mnenju, da je obveščanje medijev o delovanju občinskega sveta neprimerno, saj javnost obvešča več novinarjev: »Definitivno nismo mi, svetniki in župan občine poklicani o temu, da bi sodili kako kdo poroča o nas.«

Na sporočilo Zlatka Ficka je odzvala tudi direktorica Občinske uprave Marta Briški, ki trdi, da navedena izjava medsebojni očitek svetnikov o slabem delu le prevalila na zaposlene v občinski upravi.

Nikakor se ne more strinjati s trditvijo, da je gradivo slabo, pomanjkljivo ali nepravočasno pripravljeno, saj tudi »svetniki do sedaj niso izrekli omembe vrednih pripomb. Seveda pa je treba razlikovati med 'slabo' pripravljenim gradivom in gradivom, katerega vsebina oziroma predlagane rešitve vsem svetnikom mogoče niso všečne.« O kvaliteti gradiva občinskih sej in poročil realizacij sklepov OS, ki jim je namenjena tudi točka na dnevnem redu vsake seje, se lahko prepričajo tudi občani, saj so ta posredovana knjižnici.

Na koncu dodaja, »da delo občinske uprave v zvezi z OS otežujejo sami svetniki, saj brez utemeljene obrazložitve umikajo točke z dnevnega reda, jih premikajo znotraj dnevnega reda ali pa dodajajo točke s pomanjkljivimi obrazložitvami in neustreznimi sklepi. Pri tem so gluhi za vsa opozorila strokovnih služb, ki se kasneje kot po pravilu pokažejo za utemeljene.«

Ostale novice tega tedna

Celotni tedniki