Občinski svet nesklepčen

Avtor Žarko Nanjara , . objavljeno v Politika in občina

Med točkami, glede katerih se svetniki občinskega sveta Kočevje ne strinjajo, je tudi natančna ura, ob kateri naj bi se sestali. Včerajšnja 19. redna seja je bila namreč zaradi nesklepčnosti prekinjena.

Seja naj bi se odvila v torek, 2. oktobra ob 18. uri, a je bilo takrat prisotnih le osem svetnikov: člani liste Moja kočevska, samostojni svetnik Davor Štamfelj in Vinko Zajec iz DeSUS. Župan je po desetminutnem odmoru, ki ga veleva poslovnik, sejo ob 18. uri in dvajset minut prekinil. Na obravnavo tako ni prišel projekt prenove mestnega jedra ter rebalans proračuna Občine Kočevje, ki je potreben tudi zaradi obveznosti, ki jih nalaga Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Seje se po poslovniku in dolgoletni navadi v času med oktobrom in aprilom sklicujejo ob 18. uri, kar približno ustreza tudi premiku ure iz poletnega na standardni čas. Ta ura je bila navedena tudi na vabilu seje, ki je bilo objavljeno osem dni prej. A se vabilu niso odzvali: svetniki SD Janko Veber, Vesna Lisac, Grega Mohorič, Anton Vovko, Andreja Martič, Jožef Oberstar, Jasmin Rizvić, Vlado Komljenovič, svetnika SDS Marko Vizjak ter Amanda Eržen, romski svetnik Marjan Hudorovič, Darja Delač Felda (SMS), Marjan Hočevar (Lista za vse ljudi), Alenka Jelenovič (SNS) ter svetnika ZARES, Zlatko Ficko ter Mirko Pavlin.

V včerajšnjem sporočilu, ki je bilo posredovano medijem, je višja svetovalka za stike z javnostmi in informiranje Vesna Malnar Memedović zapisala: »Neutemeljeno je sklicevanje nekaterih svetnikov, da so uro spregledali in nanjo niso bili pozorni, kar dokazuje dejstvo, da so svetniki Vesna Lisac, Zlatko Ficko, Marjan Hočevar in Alenka Jelenovič v zgodnjih popoldanskih urah na vložišče Občine Kočevje oddali poziv, da se seja zaradi njihove odsotnosti prestavi na 19. uro. Svetniki poslovnik Občinskega sveta dobro poznajo in vedo, da je tak poziv možen tri dni pred sejo s podpisi večine svetnikov.«

Dodaja, da gre v primeru takšnega nevestnega ravnanja svetnikov za neposredno žalitev svetnikov, ki so se seje udeležili, lista Moja Kočevska pa bo vložila pobudo za razpustitev Občinskega sveta in s tem nove volitve članov v Občinski svet Občine Kočevje.

Manjkajoči člani občinskega sveta so prišli nekaj minut do 19., a so naleteli na zaprta vrata občinske stavbe.

Svetniške skupine SD, SDS, Zares, SNS, svetnika Darja Delač Felda in Marjan Hočevar so v današnjem dopisu medijem opozorili, da je župan Vladimir Prebilič z včerajšnjo prekinitvijo seje dokazal, »da ne želi niti najmanjšega sodelovanja, posledično pa onemogočil, da bi bila sklicana seja sploh izvedena«. In to kljub temu, da so »vodje svetniških skupin SD Vesna Lisac, ZARES Zlatko Ficko, SNS Alenka Jelenovič in samostojni svetnik Marjan Hočevar pisno, vodja svetniške skupine Marko Vizjak pa telefonsko, že v dopoldanskem času v imenu svetniških skupin preko vložišča občine Kočevje obvestili, da se sklicane seje ne morejo udeležiti ob 18.uri zaradi službenih obveznosti in zaprosili za premik začetka seje na 19. uro«.

Po njihovem mnenju gre za izredno nevestno in samovoljno ravnanje župana, ki je s prekinitvijo seje onemogočil pogoje za uspešno delo občinskega sveta.

Nadaljevanje 19. redne seje je že sklicano, svetniki bodo z delom, ki so ga že dvakrat prekinili, nadaljevali v petek, 5. oktobra ob 18. Uri. Več o odzivu župana in občinske uprave pa bomo izvedeli na jutrišnji tiskovni konferenci.

Ostale novice tega tedna